Privacybeleid

M-Tutor verwerkt alle gegevens overeenkomstig de algemene verordening van de gegevensbescherming (handvest van de grondrechten van de EU). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid, kunt u terecht via ons contactformulier of mailen naar info@mastertutor.be.

Verwerkingsdoeleinden

M-Tutor verzamelt en verwerkt gegevens van zowel leerlingen/studenten als van Tutors voor klanten- en orderbeheer (o.a. uitwisselen van persoonsgegevens tussen leerling/student en de Tutor, opvolgen van bijlesopdrachten, facturatie en het verzenden van gepersonaliseerde e-mails voor o.a. nieuwe bijlesopdrachten of marketingdoeleinden). De persoons- en bijlesgegevens worden verzameld bij de registratie (eerste inschrijving) en bij de aanvraag naar bijles en studiebegeleiding.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen in databases die maximaal beveiligd worden door beveiligingsexperten. Uw data wordt uitsluitend gebruikt door M-Tutor en wordt niet gedeeld met derden. De gegevensuitwisseling tussen leerling/student en Tutor gebeurt enkel door M-Tutor zodra een match plaatsvindt.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering en verwijdering van persoonlijke gegevens

De leerling/student en de Tutor hebben te allen tijde het recht op inzage/inkijk van zijn/haar persoonlijke gegevens via diens account, kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn en kan ze laten verwijderen indien het account niet meer gewenst is.

Dataverzameling

Wij verzamelen gegevens van leerlingen/studenten en Tutors met als doel de dienstverlening te bewerkstelligen. U kunt hieronder een overzicht vinden welke gegevens worden opgevraagd. Al deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden.

Leerling/student

1. Naam en voornaam: Deze informatie hebben wij vanzelfsprekend nodig voor onze communicatie, zowel naar u toe als naar de Tutors.

2. Telefoonnummer: Wij willen u vlot kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld om bijlessen te bespreken, voorstellen te doen of om reeds gegeven bijlessen op te volgen. Evenzeer wordt u op dit nummer gebeld door de Tutor/bijlesdocent.

3. Adres en woonplaats: Deze gegevens helpt ons om de meest geschikte tutor te vinden in uw regio. De lesgever gebruikt dit adres als plaats waar de bijlessen plaatsvinden.

4. E-mail: Via dit medium ontvangt u info over bijlessen, persoonlijke communicatie, follow-up berichten, facturen en onze nieuwsbrief. U logt zich in met uw e-mailadres/gebruikersnaam. Indien u uw wachtwoord wenst te veranderen gebruikt u uw emailadres.

5. Bijlesgegevens: Deze gegevens zijn van belang om op zoek te gaan de juiste begeleiding.

Tutor/bijlesdocent

1. Naam en voornaam: Deze informatie hebben wij vanzelfsprekend nodig voor onze communicatie, zowel naar u toe als naar de leerling/student.

2. Telefoonnummer (telefoonnummer ouder): We willen je vlot kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld om bijlessen te bespreken, voorstellen te doen of om reeds gegeven bijlessen op te volgen.

3. Adres en woonplaats: Dit is belangrijke informatie om bijlesopportuniteiten in uw omgeving te kunnen voorzien.

4. E-mail adres (e-mailadres ouder): Een groot deel van onze communicatie gebeurt via e-mail, zoals informatie over bijlessen, voorstellen en stand van zaken op het vlak van deze diensten. Verder hebt u uw e-mailadres nodig om in te loggen en uw wachtwoord te veranderen.

5. Bankrekeningnummer: We hebben uw rekeningnummer nodig om de afrekening/betalingen uit te voeren voor gegeven bijlessen.

6. Opleidingsgegevens – Deze informatie helpt ons geschikte opportuniteiten te vinden voor uw kennisgebied.

7. Curriculum Vitae – Uw cv wordt enkel geraadpleegd en gescreend door onze medewerkers om u in contact te brengen met de juiste leerlingen/studenten.

8. Bijlesvakken die u wenst te doceren – Deze informatie is nodig om een overzicht te behouden van welke vakken u wilt geven. Evenzeer worden deze gegevens gebruikt om nieuwe bijlesaanvragen per e-mail naar u te versturen indien gewenst.

9. Rijksregisternummer: Dit wordt gevraagd om te voldoen aan het fiscaal attest dat jaarlijks wordt opgemaakt in kader van deeleconomie indien bijlessen zijn gegeven.

10. Ervaring in bijles doceren: U wordt gevraagd of u reeds ervaring hebt in het bijles doceren en desgevallend de aantal jaren ervaring. Dit is geen must om zich in te schrijven als Tutor.